•  

  BioBlock ninasprei
  25€

  on looduslik toode, mida manustatakse
  ninaspreina, eesmärgiga kaitsta ülemisi hingamisteid viiruse kahjulike mõjude eest.

  Tutvu tootega

 •  

  Profemina intiimkreem
  (peagi saadaval)

  Naiste tervise tugevdamisele
  suunatud uudsed probiootikumid:
  Lactobacillus
  crispatus

  Tutvu tootega

   

 •  

  Profemina probiootilised kapslid
  (peagi saadaval)

  Naiste tervise tugevdamisele
  suunatud uudsed probiootikumid:
  Lactobacillus
  crispatus

   

Teadus ja patent


Teadus ja patent

Patenditaotlus USA Patendiametile on toote arendajate poolt sisse antud (No.63/160,833).


BioBlock antikeha efektiivsus delta ja omikron viirustüvede neutraliseerimisel


Ternespiima immunoglobuliinid blokeerivad enim levinud viirustüvesid ELISA analüüsis


BioBlock takistab SARS-CoV-2 viiruse sisenemist rakku

Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega hindasime BioBlock lahuse vōimet takistada elusviiruse sisenemist rakkudesse BSL-3 laboritingimustes

Antud katse tulemusena määrasime kindlaks, et BioBlock suutis kontsentratsioonil 20 ng/ml täielikult peatada viiruse sisenemise rakkudesse.

BioBlock ninaspreis on antikehade hulk 0,2 mg/ml

Immuniseeritud lehmade ternespiima antikehad takistavad SARS-CoV-2 viiruse sisenemist Vero E6 rakku tsütopaatilise efekti neutraliseerimise analüüsis


Immuniseeritud lehmade ternespiima immunoglobulinid neutraliseerivad enim levinud SARS-CoV-2 viiruse tüvesid pseudoviiruse katses


BioBlock alandab viiruse hulka in vivo loomkatsetes

Süüria kuldhamstrite (n=8) ninaneeldu manustati kahes erinevas kontsentratsioonis BioBlock lahust (0.1 mg/mL ja 0.2 mg/mL). Seejärel nakatati loomi SARS-CoV-2 viirusega (105 pfu). Nelja päeva möödudes mõõdeti loomade kopsu koest relatiivne viiruse hulk. Ühekordselt manustatud BioBlock vähendas viiruse hulka Süüria kuldhamstrite kopsudes.


BioBlock ninasprei lahuses olevad antikehad püsivad inimese limaskestal vähemalt 4 tundi

Kaheksale inimestele manustati 400 µl BioBlock ninasprei lahust. Ninakarbikutele paigutati filterpaber (15 µl)  ning 1 ja 4 tunni möödudes mõõdeti veise IgG antikehade kontsentratsioon.


KLIINILINE UURING BioBlock ninasprei tõhususe hindamiseks COVID-19 nakkuse ennetamiseks

Randomiseeritud, kontrollitud, topeltpime kontseptsiooni tõestamise uuring hindamaks BioBlock® intranasaalselt manustatud viirusneutraliseeriva veise ternespiima ninasprei  efektiivsust COVID-19 nakkuse ennetamisel ning ohutust  tervete vabatahtlike seas.

Tegemist on kontseptsiooni tõestamise topeltpimeda klaster randomiseeritud (1:1) paralleeluuringuga. Randomiseerimisüksuseks on terved vabatahtlikud, kellel ei ole uuringu algusel COVID-19 sümptomeid ja ei ole SARS-CoV-2 viirusega nakatunud viimase 90 päeva jooksul. Valitud isikud rühmitatakse juhuvaliku teel kas katserühma (BioBlock® viirusevastast ninaspreid kasutavad isikud kohe pärast ärkamist hommikul ja edaspidi üks kord iga 4 tunni järel ja nii 28 päeva jooksul) või kontrollrühma (platseebot kasutavad isikud  kohe pärast ärkamist hommikul ja edaspidi üks kord iga 4 tunni järel ja nii 28 päeva jooksul).

Mõlema uuringurühma puhul on ette nähtud 2 korda nädalas või COVID-19 nakatumissümptomite ilmnemisel COVID-19 antigeeni kiirtesti tegemine, 4 nädalat järjest. Uuringusse plaanis kaasata 2000 inimest vanuses 18-60 eluaastat juhuvalikuna üle Eesti.

Uuringu käigus registreeritakse kõrvaltoimete juhtumeid.

Uuring toimub koostöös Tartu Ülikooliga.

Orienteeruv uuringu kestvus Aprill 2022 – August 2022